Dyttehekk

Knarrhult dyttehekk er markedets rimeligste apetittforingsløsning. Grindene er samme som i rundballehekken, og prinsippet er likens. Sauene spiser seg innover og får dermed ferskt for hele tiden.

Apetittforing gir også den muligheten at ikke alle trenger spiseplass og du sparer areal og utgifter til å bygge areal for å sette forbrett oppå. Sauen bryr seg ikke om hvor fancy hekken er, de er mest interessert i å få i seg nok for, noe som denne løsningen her løser elegant. Disse frontene kan også påmonteres lammesikker duk for å få mindre dyr på forbrettet.