Kraftautomat

Knarrhults kraftforautomat rommer hele 1000 kg kraftfor og kan flyttes med pallegafler. Dette gjør at når du tidligere sto og løftet bøtte etter bøtte oppi dine gamle automater så kan du nå fylle en hel storsekk på kort tid. Dette gjør den veldig fin til oppforing av ikke slaktemodne lam mye enklere, og de går mer sjelden tom. Med langsgående eteåpninger uten farlige spiler som står ned så er det ingen fare for at fyr med horn osv skal sette seg fast.

Du løsner duken enkelt, drar den til side, og løfter sekken over automaten. Du slipper trengselsdannelse når det hele tiden finnes kraftfor der, og alle dyrene er da sikret tilgang. Den kan også brukes på voksne dyr for eksempel rett etter lamming for de som bruker fri tilgang på kraftfor der.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hNc3MHVbE4w" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>