Drivgang med sortering

For å lette håndtering av dyr er det en god investering å anskaffe en drivgang for lettere å flytte dyr til sortering, og gjerne en manuell treveisdeler for å skille sauene i forskjellige grupper. Noe av det som sparer en både for tungt arbeid og frustrasjon er en drivgang med ryggestopp som fører dyrene inn til vekta/behandlingsboksen, og hvis ønskelig at en kan skille dyrene i flere forskjellige grupper etter veiing/behandling. Prinsippet til Knarrhult er at vi bruker tette vegger til drivgangen, slik at sauene ser framover og ikke blir distrahert ved å se dyr/folk på siden, og dermed går letter framover. Vi har vegger i forskjellige lengder slik at en kan lage en drivgang tilpasset ditt behov.

Vi har flere forskjellige ryggestopper, dette er en del som gjør at hvis sauene prøver å rygge så vil de bli effektivt stoppet, og dermed snur de og går fremover igjen. Dette gjør dyreflyten bedre, og gjør jobben enklere for personen/hunden som styrer bak. Etter hvert som dyrene har brukt drivgangen en del ser en at de frivillig trekker inn mot og inn i drivgangen, da den ikke virker så skummel lengre.

Vi har ryggestopper som passer å montere både i sving og i rett drivgang. Våre drivganger er smalere i bunn slik at dyrene ikke skal snu så lett.

Etter drivgangen kan en sette inn en av våre vekter eller Snu-Sauen, dette gir effektiv håndtering og forenkler hverdagen din.

Den manuelle treveisdeleren gjør at du enkelt deler dyren i ønskede grupper, basert på vekt, alder, eller andre preferanser.
Alle delene til drivgangen passer selvsagt sammen med våre grinder, slik at i lamming osv. kan du bruke dem til andre operasjoner, og kobles lett sammen med våre sammenkoblingsrør.