Fast innredning

Knarrhult fast innredning
Knarrhult leverer fast innredning med langsgående etefronter. Vi kan også ettermontere lammesikre fronter, som minsker faren for lam på forbrettet.

For å lage en innredning både fleksibel , men også solid og sterk har Knarrhult valgt å bruke L-konsoller i front mellom etefrontene. Disse skrues fast i bjelkelag eller festes på gulvet og danner fundamentet i en sterk og holdbar innredning.
Når etefrontene settes opp slik så kan de stå uten støtte verken i bingeskiller eller i tak. Det gjør at gruppering av dyr lettere tilpasses hvor stor gruppene er .

På etefrontene har vi midtavstivere som også fungerer som fester for lammingsgrinder. Disse har en cc avstand som stemmer med våre 1m grinder. Dette gjør at du enkelt og fort setter opp lammebinger, og slipper å tenke på tau og stropper. Slipp nedi et sammenkoblingsrør i hjørnene og bingen er ferdig til bruk.

Som bingeskiller bruker vi 30mm rør grinder, de festes med stolper, enten løse eller faste, og grindene kobles sammen med plastbelagte sammenkoblingsrør for å begrense støy. Grindene kan fås både med og uten dør, for å lettere kunne flytte mellom bingene.