Om oss

Rolf Sverre Holum …

… Begynte med å forpakte hjemgården i 1998 på Oppdal i Trøndelag, og driver med rundt 200 vinterforede sau der. Sammen med familie, samboer og tre barn driver vi i Oppdal hvor det er et aktivt og bra miljø for både sau og gjeterhund. Med bakgrunn som snekker og hobby saueklipper så jeg et potensiale hos mange for rasjonalisering og lettere drift, og da jeg i 2006 fikk tilbud om å selge KnarrhultProdukter i Midt-norge, Østerdalen og møreregionen ble valget enkelt. Siden jeg selv er sauebonde, har jeg en unik mulighet til å prøve produkter selv, og med et levende miljø rundt meg så får en fort tilbakemeldinger på produktene og forbedringer kan fortløpende foretas.

Dette hadde selvsagt ikke vært mulig uten en interessert leverandør, som er genuint saueinteressert og som har drevet med sau og gjeterhund i mange år. KnarrhultProdukter er et lite familieforetak, med stor kapasitet, men samtidig ikke større enn at veien blir kort fra produsent til bonde, dette gjør at vi hele tiden kan tilby bra produkter, tilpasset kundegruppen!

I Østerdalen har jeg med meg Jo Agnar Hansen som kontaktperson . Han bor på Alvdal. Jo Agnar er selv sauebonde og aktiv innen gjeterhundmiljøet. Han har flere topplasseringer både i inn- og utland. Han har i overkant av 300 vinterforede sauer og bruker våre system aktivt i tillegg til å selge dem. Han vet derfor hvordan ting skal brukes og hvordan de fungerer!